Day: March 14, 2021

हाम्रो काठमाडौं , हामी बनाउछौँ। Aavishkar STEAM Club in 25 community schools of KMC

काठमाडौँ महानगरपालिका-Kathmandu Metropolitan City Officeअन्तर्गत २५ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा Aavishkar Club (STEAM-Makerspace) स्थापना हुँदैछ र यस कार्यको समर्थन र कार्यान्वयनमा

७ ओटा प्रदेशहरुमा विज्ञान शिक्षकहरूको सशक्तिकरण र विकास गर्न STAN र कारखाना संगै 

७ ओटा प्रदेशहरुमा विज्ञान शिक्षकहरूको सशक्तिकरण र विकास गर्न STAN र कारखाना संगै  देशको ७ ओटा प्रदेशहरुमा विज्ञान शिक्षकहरूको सशक्तिकरण