Day: May 6, 2021

आफ्ना बालबालिकालाई स्टिम (STEAM) शिक्षाको लागि तयार गर्दा याद राख्नु पर्ने ५ कुरा

आफ्ना बालबालिकालाई स्टिम शिक्षाको लागि तयार गर्दा याद राख्नु पर्ने ५ कुरा आजभोली सबैजसो विद्यालयहरूले स्टिम(STEAM) शिक्षामा जोड दिइरहेका छन्।