Karkhana Maker & Innovator Month

Karkhana will be celebrating the month of Bhadra as KARKHANA MAKER & INNOVATOR MONTH. From the 1st of Bhadra to the 31st of Bhadra, we will be appreciating one young maker and innovator each day through our social media platforms. We are looking for students from grade 1 to 10. We are not looking for a finished or complex projects or innovations rather we are looking for genuine effort, genuine learning, and a project that is solving some problem. If you are that student who wants to be featured in our maker & innovator of the day then please fill in the form. If you know someone who needs to be featured please share this information with them.

हामी आउँदो भाद्र महिनालाई “कारखाना MAKER & INNOVATOR MONTH” को रूपमा मनाउन लागिरहेका छौँ। हामी भाद्र १ गते देखि ३१ गतेसम्म हरेक दिन एकजना छुक्छुके अथवा हाम्रो सानो निर्माताको कथा हाम्रो सामाजिक संजाल मार्फत प्रकाशन गर्नेछौँ। हामी कक्षा १ देखि कक्षा १० को नानी-बाबुहरुलाई हाम्रो कथाहरुमा समावेश गर्नेछौं। हामीले यसको लागि कुनै ठुलै वैज्ञानिक आविष्कार अथवा जटिल उपकरण हेर्न खोजेका होइनौं , हामी त बस् नानी बाबुहरुको साँचो कोसिस हेर्न चाहन्छौं , साँचो सिकाइ हेर्न चाहन्छौं , एस्तो प्रयास हेर्न चाहन्छौं जसले केहि समस्याको समाधान गर्न खोजेको होस्। यदि तपाईं त्यो छुक्छुके अथवा सानो निर्माता हुनुहुन्छ भने तल दिएको फारम भर्नुहोला, यदि तपाई त्यस्तो कोहि छुक्छुके अथवा सानो निर्माता चिन्नु हुन्छ भने वहालाई यो खबर सुनाइदिनु होला ।

आजको छुक्छुके भोलिको निर्माता

FORM LINK: https://forms.gle/i8W2Qz1ixPEc3kmd8

In Association with

———————————————————

Techpana

Campaign Supported by
———————————————————
Ministry of Education Science & Technology

Himalayan Science Foundation

Science Teachers Association of Nepal

Nepal Academy of Science & Technology (Proposed)