९ देखि १४ वर्षका नानीबाबुहरुलाई घर बसी बसी ह्यान्ड्स-अन सिकाई (Hands-on Learning):Parent Training 02

“I Hear and I Forget, I See and I Remember, I Do and I Understand”

In order to have a meaningful learning experience, children need to have both hands-on and minds-on experience with their learning materials. Because of the current situation, our children don’t have access to hands-on learning tools and materials.

But as parents, we can definitely create opportunities for our children to have a hands-on learning experience. While hands-on learning will definitely help them in their regular studies, their learning doesn’t have to be limited to just online classes or school curriculums. As parents, we can create multiple situations in a home where children can practice life skills in a hands-on learning environment.

Let’s come together to share our experiences and ideas to help ourselves to become better parent educators for our children.

  • म सुन्छु  म  बिर्सन्छु,
  • म देख्छु  म सम्झिन्छु,
  • म  गर्छु म बुझ्छु”

अर्थपूर्ण शिक्षण अनुभव प्राप्त गर्न, बच्चाहरूसँग उनीहरूको शिक्षण सामग्रीको साथ साथै दुबै हात- मस्तिस्कको उत्तिकै भूमिका हुनु पर्छ। हालको अवस्थाको कारण, हाम्रा बच्चाहरूसँग ह्यान्ड्स-अन शिक्षण उपकरण र सामग्रीहरूमा पहुँच छैन।
तर अभिभावकको रूपमा, हामी  आफ्ना बच्चाहरूको लागि ह्यान्ड-अन शिक्षण अनुभवको अवसरहरू सिर्जना गर्न भने निश्चित सक्दछौं। जबकि ह्यान्ड्स-अन (हंड्स-ओन) शिक्षाले निश्चित रूपमा उनीहरूको नियमित अध्ययनमा मद्दत गर्दछ, उनीहरूअनलाइन कक्षा वा स्कूलको पाठ्यक्रमहरूमा सीमित हुनु पर्दैन। अभिभावकको हैसियतमा हामी एउटा घरमा बहुविध परिस्थितिहरू सिर्जना गर्न सक्दछौं जहाँ बच्चाहरूले जीवन कौशलको अभ्यास गर्न सक्छन् हातमा-सिकाई वातावरण।
हामी सँगै आउनुहोस् हाम्रो अनुभवहरू र विचारहरू लियो अघि राख्दै  , आफैले आफ्ना बच्चाहरूको लागि राम्रो अभिभावक शिक्षक बन्न मद्दत गर्न।

WATCH FULL VIDEO HERE!